Provozovatel - Jakub Baudyš, IČ 049 655 74, Odpovědný vedoucí - Ing. Helena Kubicová